De Jong Psychologie
De Jong
 Psychologie

Werkwijze

Aanmelding

U kunt u aanmelden via het contactformulier op deze website. Als u uw telefoonnummer vermeldt, neem ik zo snel mogelijk contact met u op. Ook kunt u tijdens kantooruren per telefoon (06-22440034) contact opnemen voor het maken van een afspraak.

Verwijsbrief huisarts

Om de zorg vergoed te krijgen voor uw zorgverzekering, heeft u een verwijsbrief van uw huisarts nodig. Op de verwijsbrief moet staan dat het een verwijzing betreft naar de generalistische basis GGZ (BGGZ) en dat u wordt verwezen met (het vermoeden van) een DSM-diagnose.

Behandeling

Tijdens de intake wordt met u besproken wat de problemen zijn en wat daarbij de belangrijkste veroorzakende en/of instandhoudende factoren zijn. Vervolgens wordt samen met u een behandelplan opgesteld waarin de doelstellingen van de behandeling en de te gebruiken behandelmethode worden beschreven. Ik maak gebruik van protocollaire behandelingen als deze aansluit bij de problematiek. Daarnaast kan van verschillende therapiemethoden gebruik worden gemaakt afhankelijk van de aanwezige klachten, de persoonlijkheid en de mogelijkheden van de cliënt.

Behandeleffecten en ROM (Random Outcome Monitoring)

Uw verzekeraar vraagt om aan het begin en aan het eind van de therapie een vragenlijst in te vullen, waarmee het effect van de behandeling wordt gemeten. De uitkomst van deze vragenlijsten wordt met u besproken. Soms kan het nodig zijn om aanvullende vragenlijsten af te nemen. De vragenlijsten kunt u online invullen via de site van Telepsy.

Vanaf 1 januari 2017 zijn alle GGZ instellingen in Nederland verplicht ROM metingen aan te leveren bij de Stichting Benchmark GGZ. De Stichting Benchmark GGZ (SBG) verzamelt en vergelijkt de geanonimiseerde ROM-gegevens van alle ggz-instellingen in Nederland.

Oplossingsgerichte therapie

Oplossingsgerichte Therapie is een vorm van gesprekstherapie, waarin niet de problemen het uitgangspunt zijn maar juist de gewenste uitkomst.

Meer lezen

Acceptance & Commitment Therapy

Acceptance and Commitment Therapie is een nieuwe vorm van cognitieve gedragstherapie die zicht richt op het verhogen van de psychologische flexibiliteit.

Meer lezen
© De Jong Psychologische Hulpverlening 2019 | Privacy Policy