De Jong Psychologie
De Jong
 Psychologie

Mindfulness Based Cognitieve Therapie

Het centrale begrip in de Mindfulness Based (of: Aandachtgerichte) Cognitieve Therapie is een uit de Boeddhistische traditie afkomstige vorm van meditatie en betekent letterlijk: De dingen zien zoals ze werkelijk zijn. In de therapie komen verschillende cognitieve en gedragstherapeutische interventies aan de orde zoals: psycho-educatie en oefeningen rondom aard van het denken, registratie van cognities rond (on-)prettige gebeurtenissen, het leren herkennen van kenmerkende negatieve gedachten, signalen van een dreigende depressie of angst leren herkennen, plezierige activiteiten invoeren en het maken van een terugvalpreventieplan.

Het doel van de therapie is om bewust te worden van oude automatische reactiepatronen en leren over te stappen op bewust waarnemen en handelen. Aandachtgerichte therapie richt zich vooral op het aanvaarden van wat zich voordoet in het moment, in plaats van dit te beoordelen of te veranderen; accepteren van gevoelens en gedachten zoals ze zijn in plaats van zelfkritiek, vermijden of onderdrukken. Het is een methode om anders te leren omgaan met depressie, angst, chronische pijn, en andere klachten, zodat men er minder problemen van ondervindt in het dagelijks leven en waardoor de kwaliteit van leven verbeterd.

Acceptance & Commitment Therapy

Acceptance and Commitment Therapie is een nieuwe vorm van cognitieve gedragstherapie die zicht richt op het verhogen van de psychologische flexibiliteit.

Meer lezen

Oplossingsgerichte therapie

Oplossingsgerichte Therapie is een vorm van gesprekstherapie, waarin niet de problemen het uitgangspunt zijn maar juist de gewenste uitkomst.

Meer lezen
© De Jong Psychologische Hulpverlening 2019 | Privacy Policy