De Jong Psychologie
De Jong
 Psychologie

Acceptance & Commitment Therapy

Acceptance and Commitment Therapie (ACT) is een nieuwe vorm van cognitieve gedragstherapie die zicht richt op het verhogen van de psychologische flexibiliteit. In ACT wordt cliënten geleerd zich te richten op zaken die ze op directe wijze kunnen beïnvloeden, zoals hun eigen gedrag, in plaats van controle proberen te krijgen over ervaringen die niet direct te beïnvloeden zijn, zoals emoties en gedachten.

Dit impliceert een acceptatiegerichte houding ten opzichte van deze emoties en gedachten. ACT is erop gericht om cliënten te leren een zo waardevol mogelijk leven te leiden. Hiertoe wordt cliënten geleerd om te functioneren ondanks het hebben van negatieve gedachten of gevoelens (cognitieve defusie), in het hier-en-nu te zijn (mindfulness), de zaken te identificeren die werkelijk van belang zijn (waarden) en in de richting van deze waarden actie te ondernemen (commitment). De therapeutische relatie staat centraal en vormt één van de belangrijkste instrumenten waarmee de ACT therapeut werkt.

ACT kent een breed toepassingsgebied. Uit empirisch onderzoek is gebleken dat ACT een effectieve behandelmethode is voor diverse psychische en lichamelijke problemen, onder andere depressies, angststoornissen (PTSS), dwangstoornissen, obsessief-compulsieve stoornissen, chronische pijn, chronische lichamelijke stoornissen en somatoforme stoornissen, eetstoornissen, arbeidsgerelateerde problemen, levensfaseproblematiek en neuropsychologische stoornissen. ACT interventies zijn ook effectief gebleken bij het verbeteren van sportprestaties bij ‘gezonde’ mensen.

EMDR

Eye Movement Desensitization and Reprocessing, afgekort tot EMDR, is een kortdurende, geprotocolleerde en cliëntgerichte behandelmethode waarmee herinneringen aan schokkende of krenkende ervaringen verwerkt kunnen worden.

Meer lezen

Mindfulness Based Cognitieve Therapie

Het doel van deze therapie is om bewust te worden van oude automatische reactiepatronen en leren over te stappen op bewust waarnemen en handelen.

Meer lezen
© De Jong Psychologische Hulpverlening 2019 | Privacy Policy