Mijn werkwijze

Nadat u zich per telefoon, e-mail of contactformulier hebt aangemeld, volgt een eerste oriënterend gesprek.

•      Aan de hand van een intakegesprek wordt een inschatting gemaakt van uw klachten/problemen en uw hulpvraag. Daarbij komen uw gezondheidstoestand, leefsituatie, relaties en gezin van herkomst aan de orde. U op uw beurt kunt tijdens dit gesprek ervaren of het ‘klikt’.
•      In onderling overleg wordt vervolgens besloten of we overgaan tot vervolggesprekken. U vertelt daarin wat u op dat moment bezighoudt en samen met u wordt er gezocht naar de reden waarom u vastloopt en hoe het anders zou kunnen. Het is daarbij niet de bedoeling dat ik uw problemen oplos, maar dat ik u zodanig help dat u zelf uw problemen kunt oplossen.

Hoeveel gesprekken u nodig heeft hangt af van de aard en de ernst van de problemen, van uw inzet en van wat u met de hulpverlening wilt bereiken.